Bokura no
in Japanese

Maxi single Unistall / Little Bird


Main Cast of the Series:

Ushiro Jun Minagawa Junko
Ushiro Kana Asumi Kana
Yoshikawa Kanji Nojima Kenji
Machi Youko Sanpei Yuuko
Tokosumi Aiko Makino Yui
Komoda Takami Noto Mamiko
Kirie Yousuke Asanuma Shintarou
Ano Maki Higa Kumiko
Moji Kunihiko Miyata Kouki
Honda Chizuru Takahashi Midori
Kako Isao Fujita Yoshinobu
Nakarai Mako Iguchi Yuka
Yamura Daiichi Sugita Tomokazu
Kodaka Masaru Hoshi Souichirou
Waku Takashi Sakaguchi Daisuke
Kokoperi Touchi Hiroki
Koemushi Ishida Akira

Main Staff of the Series:

Original Manga Kitou Mohiro
Director Morita Hiroyuki
Character Design Konishi Ken'ichi
Mechanical Advisor Suzuki Tsutomu
3D Director Oono Katsuhisa
Art Director Ikeda Shigemi
Colour Coordinator Iijima Takae
Sound Director Aketagawa Jin
Director of Photography Fujita Kenji
Music Nomi Yuuji
Animation Production Gonzo

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan