Black Lagoon


Maxi single Red Fraction


Artbooks Artbooks


Main Cast of the Series:

Revy Toyoguchi Megumi
Rock (Okajima Rokurou) Namikawa Daisuke
Dutch Isobe Tsutomu
Benny Hirata Hiroaki
Balalaika Koyama Mami
Kageyama Nakata Jouji
Roberta Tomizawa Michie
Edda Karasawa Jun
Chang Morikawa Tomoyuki
Hänsel Minami Omi
Gretel Kaneda Tomoko
Washimine Yukio Kuwashima Houko
Matsuzaki Ginji Yanada Kiyoyuki

Main Staff of the Series:

Original Manga Hiroe Rei
Director Katabuchi Sunao
Series Organisation Katabuchi Sunao
Character Design Shino Masanori
Mecha Design Kimura Masahiro
3D CG Director Inomoto Eiji
Art Director Kaneko Hidetoshi
Colour Coordinator Tsunomoto Yuriko
Sound Director Honda Yasunori
Director of Photography Masumoto Yukihiro
Music EDISON
Animation Production Mad House

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan