Bottle Fairy
in Japanese


Soundtrack Four Seasons


Maxi single Ganbare! Tama-chan


Main Cast of the Series:

Kururu Mizuki Nana
Chiriri Nazuka Kaori
Sarara Horie Yui
Hororo Nonaka Ai
Sensei-san Taniyama Kishou
Tama-chan Momoi Haruko

Main Staff of the Series:

Original Story Tokumi Yuiko
Director Iwasaki Yoshiaki
Series Organisation Shirane Hideki
Story Supervisor Kuroda Yousuke
Character Design Yanagisawa Masahide
Art Director Koyama Toshihisa
Colour Coordinator Sekimoto Mitsuko
Sound Director Kikuta Kiyomi
Director of Photography Hirose Katsutoshi
Music Izumikawa Sora & Yamazaki You
Animation Production XEBEC

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan