Binchou-tan
in Japanese


Maxi single Character CD Vol.1
Maxi single Character CD Vol.2
Maxi single Iroha
Maxi single Binchou Ondo


Main Cast of the Series:

Binchou-tan Nonaka Ai
Chiku-tan Kadowaki Mai
Kunugi-tan Nogawa Sakura
Ren-tan Satou Rina
Aloe Saitou Momoko
Chiku-rin Fukuen Misato
Narration Inoue Kikuko

Main Staff of the Series:

Original Manga Ekusa Takahito
Director Furuhashi Kazuhiro
Series Organisation Furuhashi Kazuhir
Character Design Saitou Tetsuhito
Art Director Itou Kazuhiro
Colour Coordinator Matsumoto Shinji
Sound Director Hirakou Takuya
Director of Photography Kawaguchi Masayuki
Music Iwasaki Taku
Animation Production Studio Deen

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan