Battle Programmer Shirase


Songs Suddenly


Main Cast of the Series:

Shirase Akira Nakai Kazuya
Amano Misao Fukuen Misato
Akizuki Iku Yanaka Hiroshi
Oze Rintarou (America-Ou) Takato Yasuhiro
Yunoki Yoriko Orikasa Fumiko
Motoki Sae Nagashima Yuuko

Main Staff of the Series:

Original Idea Hayashi Hiroki
Director Hayashi Hiroki
Series Organisation J/R Sakurajimaeki
Character Design Makino Ryuuichi
Mecha Design Hashimoto Takashi
3D Director Iguchi Mitsutaka
Art Director Takahashi Maho
Colour Coordinator Oonishi Mineyo
Sound Director Kameyama Toshiki
Director of Photography Ayuta Yoshifumi
Music Nagaoka Seikou
Animation Production AIC

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan