Avenger


Maxi single Gesshoku Grand Guignol
Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Series:

Layla Ashley Toyoguchi Megumi
Nay Kanai Mika
Speedy Oota Shin'ichirou
Volk Yanaka Hiroshi
Westa Shimamoto Sumi
Garcia Konishi Katsuyuki
Baan Chiba Isshin
Cross Yara Yuusaku

Main Staff of the Series:

Director Mashimo Kouichi
Series Organisation Kimura Hidefumi
World Design Sawamura Mitsuhiko
Original Character Design Tagami Shunsuke
Character Design Ban Yukiko
Mecha Design Teraoka Kenji
Art Director Koyama Toshihisa
Colour Coordinator Satou Setsuko & Kojima Makiko
Director of Photography Aoki Kouji & Saitou Hitoshi
Music ALI Project
Animation Production BeeTrain

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan