Asura Cryin'

Maxi single Spiral / Link
Maxi single Alternative / Kanata no Delight


Main Cast of the Series:

Natsume Tomoharu Irino Miyu
Minakami Misao Tomatsu Haruka
Takatsuki Kanade Nonaka Ai
Kurosaki Shuri Tanaka Rie

Main Staff of the Series:

Original Story Mikumo Gakuto
Director Kusakawa Keizou
Series Organisation Koide Kazuhiko
Original Character Design Watanuki Nao
Character Design Komori Atsushi
Mecha Design Fukushima Hideki
Art Director Kaizu Toshiko
Colour Coordinator Kai Keiko
Sound Director Aketagawa Jin
Director of Photography Kitaoka Tadashi
Music Tajiri Mitsutaka
Animation Production Seven Arcs

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan