Asatte no Houkou.
in Japanese


Maxi single Hikari no Kisetsu
Maxi single Sweet Home Song


Main Cast of the Series:

Iokawa Karada Fujimura Ayumi
Nogami Shouko Itou Shizuka
Iokawa Hiro Hino Satoshi
Amino Tetsumasa Nomura Katsuhito
Amino Touko Watababe Akeno
Shiozaki Kotomi Koshimizu Ami

Main Staff of the Series:

Original Manga Yamada J-ta
Director Sakurabi Katsushi
Series Organisation Minakami Seishi
Character Design Itou Ikuko
Art Director Kobayashi Shichirou
Colour Coordinator
Sound Director Tsuruoka Youta
Director of Photography
Music
Animation Production J.C. Staff

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan