Tweeny Witches
in Japanese


Maxi single DuDiDuWa * lalala
Soundtrack Original Soundtrack


Main Cast of the Series:

Arusu Kojima Sachiko
Sheela Kuwashima Houko
Eva Hirohashi Ryou
Atelia Tanaka Atsuko
Grandmaster Kurumiya Yoshiko

Main Staff of the Series:

Original Story Amemiya Keita
Director Ashino Yoshiharu
Series Organisation Kohara Shinji
Character Design Nakayama Daisuke
CGI Director Itou Mayu
Art Director Azuma Jun'ichi
Colour Coordinator Washida Tomoko
Sound Director Miyoshi Keiichirou
Director of Photography Goseki Hisashi
Music Terashima Tamiya
Animation Production Studio 4oC

Back to Neko-Han-Ten Homepage


by nonchan